Cenník

Propagačné zoskoky na Vami určené miesto (vhodnosť terénu posúdi riadiaci zoskokov):
Základný výcvik typu krídlo110 €
– je možné objednať si kamerový záznam z výcviku a zoskokov+30 €
Ďalší zoskok na padáku typu krídlo80 €
– z lietadla AN-2 (10 až 12 parašutistov) – do vzdialenosti 20 km od Košíc500 €
– nad 20 km od Košíc – dĺžka letu + réžia vo výške200 €
– z lietadla L-60 resp. Cesna 173 (3 parašutisti) – do vzdialenosti 20 km od Košíc220 €
– nad 20 km od Košíc – dĺžka letu + réžia vo výške60 €
– po dodaní vlajok alebo transparentov je s nimi možný zoskok na určené miesto
Zapožičanie materiálu pre cudzích športovcov:
– padák typu krídlo na základný výcvik resp. na pokračovacie zoskoky20 €/zoskok
– padák typu krídlo10 € / zoskok
Balenie padákov*:
– celková kompletizácia padáka so zabalením ZP50 €
– zabalenie hlavného padáka5 €
– zabalenie tandemového padáka10 €
– zabalenie záložného padáka typu krídlo35 €
– zabalenie záložného padáka okrúhleho s bezpečnostným prístrojom35 €
– zabalenie pilotného padáka (ZL-62, ZL-84, ATL 88/90, PL-585, ATL 92/5 a p.)25 €
– zabalenie záložného padáka v komerčnom obale STUDENT45 €

* Ceny za výcviky a zabalenie padákov sú doporučené, záleží na každom inštruktorovi s oprávnením na daný typ, ako sa dohodne.

V priestore Aeroklubu je možné uskutočniť rôzne kultúrno-športové akcie a posedenia kolektívov, s možnosťou exkurzie leteckej techniky alebo návštevy neďalekého Leteckého múzea, prípadne vyhliadkových letov (cena dohodou podľa druhu akcie).

Naša organizácia je občianske združenie a je prihlásená na poberanie 2% z dane fyzických a právnických osôb (peniaze budú použité na rozvoj športových aktivít mládeže).